دايركشن وايت الساحل الشمالى

منتجع دايركشن وايت راس الحكمة
 قرية دايركشن وايت الساحل الشمالى  منتجع دايركشن وايت راس الحكمة Direction White North Coast